* * * Witamy w serwisie Internetowym Koła Łowieckiego NiedŸwiedŸ w Wierzbicy * * * http://www.klniedzwiedz.pl * * * *


ZARZĽD KOŁA ŁOWIECKIEGO "NIEDWIED" W WIERZBICY


PREZES
kol. Zbigniew Adamczyk
...
ŁOWCZY
kol. Zbigniew Łyżwiński
...
SKARBNIK
kol. Wiesław Leszczyński
...
SEKRETARZ
kol. Karol Ciałek
...
PODŁOWCZY

GOSPODARZ OBWODU ŁOWIECKIEGO NR 605
kol. Bronisław Piskorz
...
GOSPODARZ OBWODU ŁOWIECKIEGO NR 606
kol. Piotr Siwiarek
...