* * * Witamy w serwisie Internetowym Koła Łowieckiego NiedŸwiedŸ w Wierzbicy * * * http://www.klniedzwiedz.pl * * * *


ZARZĽD KOŁA ŁOWIECKIEGO "NIEDWIED" W WIERZBICY


Wiesław Leszczyński

SKARBNIK
kol. Wiesław Leszczyński

Zbigniew Adamczyk

PREZES
kol. Zbigniew Adamczyk

Zbigniew Łyżwiński

ŁOWCZY
kol. Zbigniew Łyżwiński

Karol Ciałek

SEKRETARZ
kol. Karol
Ciałek


Bronisław Piskorz

GOSPODARZ OBWODU ŁOWIECKIEGO
NR 605
kol. Bronisław Piskorz

Piotr Siwiarek

GOSPODARZ OBWODU ŁOWIECKIEGO
NR 606
kol. Piotr Siwiarek