* * * Witamy w serwisie Internetowym Koła Łowieckiego Niedźwiedź w Wierzbicy * * * http://www.klniedzwiedz.pl * * *

Historia koła Łowieckiego "NIEDŹWIEDŹ"


Z inicjatywy kolegów: Bolesława Włodarczyka, Jana Figarskiego, Bolesława Łyżwińskiego, na przełomie lat 1946/47 z połączenia z Kołem Łowieckim "Jeleń" z Zalesić powstało Koło Łowieckie "Niedźwiedź" z siedzibą w Wierzbicy.
Pierwszym Prezesem był kol. Bolesław Włodarczyk, zaś funkcję piewszego łowczego pełnił kol. Jan Figarski.
W latach pózniejszych funkcję Prezesów pełnili:
Czesław Czernikiewicz-wielki hodowca i oddany pasjonat łowiectwa, dalej Józef Spadło, Stefan Adamczyk.
Wieloletnimi Członkami zarządów byli:
Mieczysław Jaworski,
Wacław Śliwiński,
Konstanty Rybicki,
Leon Jarząbek,
Józef Ziętek,
Koło gospodaruje na dwóch obwodach łowieckich, nr 605 o powierzchni 6426 ha, w tym 1430 ha lasu nadzorowanych przez Nadleśnictwa Radom i Marcule, oraz nr 606 o powierzchni 6026 ha, w tym 280 ha lasu podległego Nadleśnictwu Skarżysko-Kamienna. Wśród Zwierząt łownych występuję w naszych obwodach:
- dziki,
- jelenie,
- sarny,
- borsuki,
- lisy,
- zające,
-bażanty i ptactwo łowne,
Choć ogólnokrajowa tendencja zmiejszania się ilości zwierzyny drobnej nie ominęła również naszych obwodów, mimo to pozyskanie zwierzyny stawia nasze koło w grupie przodujacych w okręgu radomskim. Organizowane są z powodzeniem polowania dewizowe, od lat poluja na rogacze myśliwi z Niemiec,Danii, Hiszpanii i francji.pozyskując wielokrotnie trofea złotomedalowe. Myśliwi uprawiają poletka, budują urządzenia łowieckie, których jest pokożna ilość, troszczą się o polepszenie stanu zwierzyny drobnej. Koło posiada własna bazę socjalną tj. świetlicą oraz zaplecze gospodarcze, w którym magazynowana jest karma na zimę. Obiekt został adoptowany dzięki pracy samych myśliwych i jest wzbogacany. Własny ciągnik i maszyny rolnicze doskonale pomagaja przy uprawie poletek łowieckich, zagospodarowanie obwodów spoczywa na członkach koła. Jest juz tradycją, że przed pierwszym polowaniem na zające myśliwi uczestniczą we Mszy Świętej, podczas której ksiądz wspomina imiona i nazwiska wszytkich myśłiwych którzy odeszli. Jesteśmy kołem z problemami jakie niesie codzienność, ale identyfikujemy się z wizerunkiem myśliwych - hodowców i ludzi przyjaznych przyrodzie. Od wielu lat organizowane są coroczne szkolenia i zawody strzelecki koła, a wielu myśliwych uczestniczy z powodzeniem w zawodach organizowanych przez PZŁ.