* * * Witamy w serwisie Internetowym Koła Łowieckiego Niedźwiedź w Wierzbicy * * * http://www.klniedzwiedz.pl *



Zdjęcia z życia Koła Łowieckiego "NIEDŹWIEDŹ"


Sezon 2016-2017


W ŁOWISKU



BUDOWA DOMKU MYŚLIWSKIEGO W POLANACH – cd.




Konkursu "Braci Łowieckiej"

Rogacz kol. Krzysztofa Szymkiewicza zajął IV miejsce w V Edycji Konkursu "Braci Łowieckiej" na najciekawsze parostki sezonu 2015/2016. Komisja wyceny medalowej przyznała w/w trofeum srebrny medal (115,72 pkt. CIC, fot nr 1). Ponadto kolega Krzysztof Szymkiewicz w IV Edycji Konkursu "Braci Łowieckiej" na najciekawsze parostki sezonu 2014/2015 zajął I miejsce (fot.2) zdobywając nagrodę główną - lornetkę Swarovski. Drugie trofeum prezentowane w tej samej edycji konkursu zostało sklasyfikowane na 12 miejscu (fot.3) .

SPRAWOZDAWCZE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KOŁA
28-05-2016

Podczas zebrania poruszono wiele tematów ważnych dla koła oraz podjęto szereg uchwał.
Między innymi:
- o możliwości polowań indywidualnych z psem na bażanty,
- o obowiązku w obecnym sezonie uczestnictwa każdego członka koła w co najmniej 5 sobotnich polowaniach zbiorowych
- o konieczności posiadania przez każdego myśliwego koła przenośnej zwyżki myśliwskiej. Treść pozostałych uchwał do wglądu w Zarządzie Koła.
Ze względu na problemy zdrowotne z funkcji skarbnika koła zrezygnował kolega Aleksander Radka. Na jego miejsce powołano kol. Wiesława Leszczyńskiego (tel. 508163571).


Sezon 2015-2016



Pasowanie myśliwego

Wigilia

Hubertus



Przystrzeliwanie broni



Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze


Sezon 2014-2015


Prace budowlane na działce 2014/2015

Prace budowlane na działce 2013

Wigilia 2014

HUBERTUS

Ślubowanie nowo przyjętych członków koła

Przy zbiorze kukurydzy

Zawody o puchar Prezesa na strzelicy w Piastowie

Walne zgromadzenie

Zabawa po polowaniu Hubertowskim