* * * Witamy w serwisie Internetowym Koła Łowieckiego Niedźwiedź w Wierzbicy * * * http://www.klniedzwiedz.pl * * *

„Darz Bór”

OGŁOSZENIA

Z dniem 1 stycznia 2022r. każdy myśliwy Koła Łowieckiego "Niedźwiedź" w Wierzbicy zobowiązany jest do posiadania aplikacji ZIPOD, za pomocą której osobiście będzie dokonywał zgłoszenia odstrzelonego lub znalazienowego martwego dzika. Aplikację można pobrać ze strony: https://zipod.wetgiw.gov.pl:4443/, pozostałe procedury w zakresie dokumentacji pozostają bez zmian. Nie posiadanie w/w aplikacji skutkuje nie wydaniem przez łowczego odstrzału indywidualnego na dziki.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Orońsku informuje o stwierdzeniu z dniem 28 grudnia 2021 r. drugiego ogniska afrykańskiego pomoru świń u dzików w miejscowości Orońsko, gmina Orońsko, u dzika zabitego w wypadku komunikacyjnym.

Koło Łowieckie "NIEDŹWIEDŹ" w Wierzbicy

Polany 109A 26-680 Wierzbica


PRZEDSTAWIA OFERTĘ POLOWANIA NA KOZŁY

W terminie od 10 maja do 31 sierpnia


Kozły
- trofeum o masie do 350 g (netto) – 1500 zł / 350 Euro
- trofeum o masie od 351g – 450 g (netto) - 3000zł / 700 Euro
- trofeum o masie od 451 g – 550 g (netto) - 5500zł / 1450 Euro
- trofeum o masie powyżej 550g (netto) - 7000zł / 1700 Euro

Koło posiada 30 szt. kozłów do odstrzału.

Opłata obejmuje:
- przygotowanie łowiska,
- zapewnienie 1 podprowadzającego dla każdego myśliwego,
Gwarantujemy wspaniałe trofea, opiekę podczas całego pobytu nie tylko w łowisku.

Łowisko - Obwód 605 oraz 606 (Gminy: Wierzbica, Mirów, Jastrząb)

KONTAKT:

PREZES kol. Zbigniew Adamczyk tel. +48 602 483 626
ŁOWCZY kol. Zbigniew Łyżwiński tel. +48 601 923 986

adres email: zibi.adam@wp.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Istnieje możliwość zakwaterownia w Folwark Bancer, Modrzejowice 21.